Information

Välkommen till SVERIGES NORDLIGASTE filmfestival

Arctic Light Filmfestival är en ideell filmförening som har gjort festival över 30 år nu! De har sett olika ut under åren men alltid efterlängtade. Vi är nu liksom hela Kiruna stad i en process att omvandlas och vi kommer i år att köra festivalen i samarbete med Kultura23 på Aurora Kulturhus! Väl mött i biomörkret!

Styrelsen för Arctic Light Filmfestival 2021. Från v: Catharina Karlsson, Nils-Oskar Spett, Karin Estola, Carolina Gustafsson, ROger Bergström och Jonas Olsson.